Vi har även i år möjlighet att erbjuda vinterförvaring för båt, bil, husvagn eller husbil till en kostnad av 100 kr/m² + en grundavgift om 1000 kr (inkl. moms) och säsong.

Säsongen sträcker sig fr.o.m. oktober månad t.o.m. maj månad. Under förvaringstiden råder besöksförbud, man har alltså ingen möjlighet att reparera eller underhålla sitt objekt under vinterförvaringen.

 

VINTERFÖRVARING