VVS-branschens yrkesnämnd delade i år för första gången ut utmärkelser till årets bästa VVS-utbildningar. Priset ”Årets Lärare 2016” gick till Kent Palm och Helena Genemo på Dahlstiernska gymnasiet i Mellerud och som bedriver sin verksamhet i Håfreströms Företagsparks lokaler.

Det var under branschens lärarkonferens 1-2 november som prisutdelningen ägde rum. Priset, som innehöll ett stipendium på 5 000 kronor, delades ut med motiveringen ”För ett sällsynt gott samarbete mellan kärnämnes- och yrkeslärare och för ett stort engagemang och intresse att dela med sig av sina arbetssätt”. Skolan har visat goda resultat i andelen elever som gått ut med slutbetyg.

Tidigare lästes teorin tillsammans med andra elever på Dahlstiernska gymnasiet, medan det praktiska gjordes på Håfreströms Företagspark i Åsensbruk. Nu har dock hela verksamheten flyttats dit, vilket enligt lärarna har gett resultat. Matti Bertilsson, som är rektor på skolan, är mycket stolt över utmärkelsen.

Håfreströms Företagspark gratulerar till utmärkelsen //  Christer

ÅRETS LÄRARE