Datacenter till Åsensbruk i Melleruds kommun

Håfreströms Företagspark i Åsensbruk har i dagarna tecknat avtal med en ny hyresgäst. Det är det nybildade dataföretaget Seabird Data Services AB som kommer att etablera sig i företagsparkens lokaler och där bygga upp en verksamhet som levererar Data tjänster. Arbetet med att bygga datahallen kommer att påbörjas inom snar framtid och man räknar med att datahallen ska stå färdig 6 månader efter start. När man väl drar igång så räknar man med att kunna sysselsätta 13-14 personer.

 

       Vi är mycket glada över denna etablering. Här har vi gott om elkraft, ytor och kompetent personal, säger Christer Olsson, VD Håfreströms företagspark, tidigare Arctic Papers pappersbruk, som lades ned 2009.

 

       Det har varit ett lyckat samarbete mellan Håfreströms företagspark, Melleruds kommun, Position Väst och nationella parter såsom Node Pole där företagsparken har kunnat profilera sig för etableringar av dessa typer av verksamheter. Etableringen är väldigt positiv för Åsensbruk och kommunen i stort och det är mycket roligt att det skapar många nya arbetstillfällen säger Jenni Hagman, näringslivsutvecklare på Melleruds kommun.  

 

       Min bedömning är att vi kommer att se fler liknande etableringar eftersom vi aktivt säljer in vårt område till både svenska och utländska elintensiva verksamheter, bland annat tillsammans med Node Pole och Business Sweden. Vi har ett mycket bra samarbete med Håfreströms företagspark, Melleruds kommun och andra aktörer i vårt område, säger Ann Palmnäs, verksamhetsledare för företagsetableringskontoret Position Väst, som drivs av Fyrbodals kommunalförbund.

Nytt datacenter