Mycket mer än lokaler

Låt dina affärer blomstra mitt i Dalsland. I Åsensbruk finns 36 000 kvadratmeter lokaler för kontor, verkstad, industri och lager. Här växer nu Håfreströms Företagspark fram och vi anpassar lokalerna för just era behov och önskemål.

En hög miljöprofil

Vi sätter miljövärden högt i den fortsatta utvecklingen av Företagsparken. Vi tror att de företag som söker sig till den natursköna miljön i Åsensbruk delar sådana värderingar. I Håfreströms Företagspark kan ni växa och vidareutvecklas – var för sig och tillsammans med andra. Vi är en annorlunda hyresvärd som tror på samverkan, kopplar samman företag och stöttar nya, fruktbara idéer.